After Work Fredagen den 28 mars 18:30

Inbjudan till AW nr: 3 (Halv special utan pucko)

”ta de med sköj ät en körv”

GRF erbjuder från lokala entreprenörer:

 • Trubadur & maskinmusik
 • Bar med öl, vin och ej pucko
 • Halv eller hel special av högsta kvalité

Entré 100 kr (körv me mos & musik) betalas kontant i baren.

OSA 20 mars till alf@jakin.se

Kurs i havsrodd i maj är nu fullbokad

Nu kan du anmäla dig till en introduktion till havsrodd där vi prövar flera olika båtar lämpliga för både kortare och längre turer.

Skicka samtidigt en anmälan till Lisa, som ansvarig för introduktionen.

Lisa Ellegård lisaellegard@gmail.com

Efter genomgången introduktion är du välkommen att delta i föreningens

verksamhet, boka och använda båtar. Då tillkommer en brukaravgift om 700 kr.

Medlemskap ingår i kursavgiften.

Utmana dig själv, dina vänner och kollegor och häng med ut på havet!

Lisa Ellegård lisaellegard@gmail.com 073-051 71 33

Välkommen till årsmöte i GRF klubbhus Tisdagen den 11 mars 2014, kl. 18.30

 

Avgifter

1.Medlemsavgiften för 2014 är 300 kr.

2.Brukaravgift är 700 kr. för den som använder klubbens båtar, utnyttjar omklädningsrum, duschar, bastu och gym.

3.Sista betalningsdag för årsavgiften är den 1 mars 2014.
(Därefter utgår en förseningsavgift om 50 kr. och nycklar avaktiveras för förra årets betalare av brukaravgift som är i dröjsmål med årets avgift).

4.GRF:s plusgiro är 40958-1. Glöm inte ange namn på inbetalningen.

5.Vi behöver även uppdatera vårt medlemsregister. Ange namn, e-post, adress, telefonnummer samt födelseår till alf@jakin.se

 

Tillgång till båt- och klubbhus

 • Aktiva roddare som betalt medlems- och brukaravgift får tillgång till båt- och klubbhus med ”elektroniska nycklar”.
 • Nya brukare: När medlems- och brukaravgift betalas kontakta Mats Knapp för utlämning av nyckel. E-post: mats@kommunicera.se

 

Årsmötet

 • Mötesförhandlingar enligt bifogad dagordning.
 • Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före årsmötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget finns tillgängliga för medlemmarna hos sekreteraren (Alf Jakin) senast en vecka före årsmötet.
 • Lättare förtäring serveras när mötet avslutats, anmäl därför gärna deltagande till Alf Jakin: alf@jakin.se eller 0736-222 480
 • Besök även vår hemsida på www.rodd.eu

Dagordning

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av justeringsmän.

4. Mötets behöriga utlysande.

5. Dagordningens godkännande.

6.Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisionsberättelsen uppläses.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Inkomna motioner och skrivelser.

12. Val av styrelse och suppleanter.

13. Val av revisorer

14. Val av valberedning

15. Övriga frågor.

16. Mötets avslutning.

After work på Saltskär Fredag den 6 dec

Inbjudan till en AW vid Göteborgsroddförening

Fredag den 6 dec kl. 18:30

Ta det med ro, bara kul inget julstrul

 

GRF erbjuder från lokala entreprenörer:

 • Livemusik Blue4am, https://soundcloud.com/blue4am
 • Smørrebrød från BAK.delen  www.bakdelen.se
 • Bar med øl, vin og Gammel Dansk (roddrullad från Skagern)

Entré 100 kr betalas kontant i Baren, ink Smørrebrød & musik.

 

OSA 30 nov till alf@jakin.se

Inbjudan till en AW vid Göteborgsroddförening

Fredag den 6 dec kl. 18:30

Ta det med ro, bara kul inget julstrul

 

GRF erbjuder från lokala entreprenörer:

 • Livemusik Blue4am, https://soundcloud.com/blue4am
 • Smørrebrød från BAK.delen  www.bakdelen.se
 • Bar med øl, vin og Gammel Dansk (roddrullad från Skagern)

Entré 100 kr betalas kontant i Baren, ink Smørrebrød & musik.

 

OSA 30 nov till alf@jakin.se