Arbetsdag lör 26 och sön 27 sep kl 10:00-15:00

Arbetsdagar 26,27 sep Välkomna

Vi håller öppet för aktiviteter både lör den 26 och söndagen den 27 sep10-15.

Sedan kan väder och vilken dag som passar bäst avgöra vilken dag man väljer

Områden som är prioriterade:
1. Reparation och underhåll av båtar
2. Underhåll av bron
3. Färdigmålning av båthusfasad
Material och ”arbetsledare” kommer finnas på plats båda dagarna. Även korvgrillning och fika kommer finnas på plats. Vidare är Susanne ansvarig för punkt 1, Lasse för punkt 2, och Per för punkt 3. Erik svarar för mat/fika. Som vi sa behöver man inte vara på Saltskär båda dagarna, men gärna delegera .

Välkomna GRF Styrelse//Alf

Arbetsdag 9 och 10 maj

I år prövar vi ett nytt koncept för vårens arbetsdag.

Vi håller öppet för aktiviteter både lördagen den 9 maj 10-15 och söndagen den 10 maj 10-15. Sedan kan väder och vilken dag som passar just dig bäst bestämma vilken dag du väljer.

Tre områden är prioriterade:
1. Reparation och underhåll av båtar
2. Underhåll av bron
3. Färdigmålning av båthusfasad

Material och ”arbetsledare” kommer finnas på plats båda dagarna. Även korvgrillning och fika kommer finnas på plats.

Välkomna  Styrelsen GRF

Introduktionskurs i havsrodd maj 2015

Kursstart tisdag 12 maj Fyra tillfällen med instruktör kl 18-21 inkl. fika  

Nu kan du anmäla dig till en introduktion till havsrodd där vi prövar flera olika båtar lämpliga för både kortare och längre turer.

Anmälan: Betala kursavgift 700 kr till PG 40958-1. Märk betalningen ”Havsrodd + namn”. Skicka samtidigt en anmälan till Lasse, som är ansvarig för introduktionen.

Efter genomgången introduktion är du välkommen att delta i föreningens verksamhet, boka och använda båtar. Då tillkommer en brukaravgift om 700 kr. Medlemskap ingår i kursavgiften. Utmana dig själv, dina vänner och kollegor och häng med ut på havet!

Kursansvarig lasse.ellegard@nutrition.gu.se 031-412921

                                                                                                    Lasse Ellegård

Årsmöte 10 mars 18:30

Välkommen till årsmöte i Göteborgs roddförening

 

Var: Saltskär, Kapproddaregatan 6

När: Tisdagen den 10 mars 2015, kl. 18.30 

Avgifter

 1. Medlemsavgiften för  är 300 kr.
 2. Medlemsavgift och brukaravgift är 1000 kr för den som använder klubbens båtar, utnyttjar omklädningsrum, duschar, bastu och gym.
 3. Sista betalningsdag för årsavgiften är den 2 mars 2015. (Därefter utgår en förseningsavgift om 50 kr och nycklar avaktiveras för roddare som inte betalt brukaravgift.)
 4. GRF:s plusgiro är 40958-1. Glöm inte ange namn på inbetalningen.
 5. Vi behöver även uppdatera vårt medlemsregister. Ange namn, e-post, adress, telefonnummer samt födelseår till alf@jakin.se

Tillgång till båt- och klubbhus

 • Aktiva roddare som betalt medlems- och brukaravgift får tillgång till båt- och klubbhus med ”elektroniska nycklar”.
 • Nya brukare: När medlems- och brukaravgift betalts kontakta Mats Knapp för utlämning av nyckel. E-post: mats@kommunicera.se

 

Årsmötet

 • Mötesförhandlingar enligt bifogad dagordning.
 • Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före årsmötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget finns tillgängliga för medlemmarna hos sekreteraren (Alf Jakin) senast en vecka före årsmötet.
 • Lättare förtäring serveras när mötet avslutats, anmäl därför gärna deltagande till Alf Jakin: alf@jakin.se eller 0736-222 480
 • Besök även vår hemsida på www.rodd.eu

 

Årsmöte i Göteborgs roddförening, tisdagen den 10 mars 2015, kl. 18.30 

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av justeringsmän.
 4. Mötets behöriga utlysande.
 5. Dagordningens godkännande.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisionsberättelsen uppläses.
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Inkomna motioner och skrivelser.
 12. Val av styrelse och suppleanter.
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutning.

 

AW GRF 7 nov

Du med vän är inbjuden till en AW (после работы)

Göteborgs roddförening fredag den 7 nov kl. 19:00

Inga ryska ubåtar, men vi har Jeltzin i baren.

GRF erbjuder:

Från lokala entreprenörer mot en rimlig kontant ersättning i baren.

 • Någon form avunderhållning
 • Bar med ryskvodka, öl och vit/röda-viner, bubbel, mm.
 • Blinier med smetana och svart kaviar (ej röd-märkt)

 

Sänd gärna en notis om ni kommer till alf@jakin.se