Styrelsen

 

Kontaktuppgifter GRF:

Namn: Göteborgs Roddförening GRF
Adress: Kapproddargatan 6
Postnummer: 421 76
Postadress: Västrafrölunda
Telefon: 0736-222 480
 PG: 409 58-1

Ordförande

Per Cramér

   per.cramer@handels.gu.se

Klubbmästare

Alf Jakin  alf@jakin.se

Roddchef

Sussane Gustavsson      sussigus@tele2.se

Kassör

Erik Nelander     erik.nelander@skf.com

Material förvaltare

Göran Palmers     goran@minidea.se

Intendent

Carl Axel Thorstensson

    cait@telia.com
 Sekreterare  Freddy Nilsen                                             F.nielsen.gbg@gmail

Suppleant

   Eva Olofsson eva.olof@telia.com
 Suppleant    Karin Selden                                           karin.selden@medirum.se

Kommentera