Ansökan om medlemskap, melja till sekreteraren.

 

Kontaktuppgifter GRF:

Namn: Göteborgs Roddförening GRF
Adress: Kapproddargatan 6
Postnummer: 421 76
Postadress: Västrafrölunda
Telefon: 0736-222 480
 PG: 409 58-1

Ordförande

Per Cramér

   per.cramer@handels.gu.se

Klubbmästare

Alf Jakin  alf@jakin.se
     Roddchef Gunnar Storm    gunnar.storm@gmail.com

Kassör

Erik Nelander     erik.nelander@skf.com

Material förvaltare

Göran Palmers     goran@minidea.se

Intendent

Carl Axel Thorstensson

    cait@telia.com
 Sekreterare Freddy Nilsen                                                 f.nielsen.gbg@gmail

Suppleant

 Klas Ålander klas.alander@gmail.com
 Suppleant    Karin Selden                                           karin.selden@medirum.se

Lämna ett svar