Kontakt

Kontaktuppgifter Styrelsen GRF:

Ordförande 
 Filip Bladini                 0706 375  290 filip.bladini@law.gu.se

Vice Ordförande

Per Cramér                0708 589  519 per.cramer@handels.gu.se

Sek/Webbmaster

Alf Jakin                     0736  222 480 alf@jakin.se

Roddchef

Peter Sandsjö            0703 615486   peter.sandsjo@kultur.goteborg.se

Kassör

Erik Nelander                070 513 2125 erik.nelander@skf.com

Materialförvaltar

Göran Palmers            0704 4176 85 goran@minidea.se
Intendent Carl Axel Thorstensson               070 288 53 45  cait@telia.com
Cheftränare Lasse Ellegård           0736 028 220 lasse.ellegard@nutrition.gu.se

Suppleant

Susanne Gustafsson   0735 508597 sussigus@tele2.se

Suppleant

Mikael Hinnerson        072-380 8530 mikael.hinnerson@ssrs.se
Namn:

Göteborgs Roddförening GRF

Adress: Kapproddargatan 6
Postnummer: 421 76
Postadress: Västrafrölunda
PG: 409 58-1

 

Kommentera