Havsrodd

Havsrodd är en ganska ny typ av rodd. Båtarna är anpassade till vågor och vind, perfekt för våra förhållanden på västkusten.

Citat ur GRF-Matrikeln 1879 till 1906

”År 1883 ägde den första egentliga långrodd rum och varade i 14 dagar. Denna färd, som för deltagarna blef ett minne af angenämaste slag, var den längsta rodd som föreningens båtar förelagit, den tillryggalagda vägen var 565 km. De platser, som besöktes, voro Strömstad, Fredrikshald, Vestra  Ed, Köpmannabro och Vänersborg”

Så GRF börjar närma sig sitt ursprung dvs. Havsrodd.


Lämna ett svar