Medlemskap

Medlemskap i GRF  

Registrera dig via

 https://idrottonline.se/goteborgsrf-rodd/foreningen/medlemsansokan

Betala avgift till plussgiro: Pg 409 58-1                                        

Ladda ned i PDF Inbetalnigskort 2018 grf                                              

  • Medlemskap: 300 kr
  • Brukaravgift: 700 kr ger dig nycklar till båthus och klubbhuset med gym, bastun

Nyckel                                                                                                                                När man betalt medlem- & brukaravgift erhålles låsbricka av Alf Jakin på GRF/Saltskär alt enl. ök. Alf har tel 0736 222 480    e-post: alf@jakin.se

I början tillåter vi rodd i GRF´s båtar enbart i sällskap av erfaren roddare från GRF.
Alla roddare ansvarar för sin egen säkerhet vid rodd och förbinder sig att snarast meddela GRF uppkomna skador på material och båtar.

 

 

 

 

Kommentera