Medlem

Medlemskap i GRF

  • · Medlemskap är 300 kr
  • · Brukaravgift ger dig nycklar till båthus och klubbhuset med gym, bastun 700 kr
  • · Betala plussgiro: Pg 409 58-1

När man betalt medlem- & brukaravgift erhålles låsbricka av Alf Jakin på GRF/Saltskär alt enl. ök. har tel 0736 222 480   e-post: alf@jakin.se

I början tillåter vi rodd i GRF´s båtar enbart i sällskap av erfaren roddare från GRF.
Alla roddare ansvarar för sin egen säkerhet vid rodd och förbinder sig att snarast meddela GRF uppkomna skador på material och båtar.

 

Träningstider

Tisdag  -40 rodd med korv

Onsdag  40++ rodd med pytt

Torsdag Färingarna med bruksbåt i grovsjö gärna vinterrodd

Kommentera