Sven-Olof Asplund, fakta

Sven Olof Asplund, Professor (född 1902, död 1984)

Nog var det ett vågspel att starta eget ett år som 1931. Hela världen led av en ekonomisk depression och konkurserna haglade bland små och stora företag. Men Sven Olof Asplund visste vad han ville och vad han gjorde. Civilingenjören från Norrland hade fått sin inspiration i USA. Han kom dit som 23-åring och jobbade sedan i några år på ”American Bridge Company” som var ledande i brobyggarbranschen.

När tiderna blev sämre i USA for Asplund tillbaka till Sverige. Han slog sig ned i Örebro och började tänka på framtiden. Eget skulle det vara, inte jobba åt andra längre. Det var trögt i portgången för den nya firman. Fler jobb gick näsan förbi innan Konsum i Krylbo dök upp. Asplund räknade och räknade igen. Till slut fick han till ett anbud som låg lägst och Konsum slog till. De fick ett funkishus som säkert fick kritik på sin tid. Senare fick det erkännande som ett vackert exempel på tidig svensk funkis. Därefter fick han kontrakt på sina första broar på svensk mark. En specialitet blev tillfälliga hängbroar. De behövdes till de många kraftverksbyggena i Norrland. Samtidigt byggde Asplunds bostäder och industrilokaler. Ofta kom ritningar från den egna konstruktionsavdelningen, som utvecklats under S O:s ledning. Den mycket framgångsrika verksamheten byggdes upp av både externa och interna uppdrag. S O Asplund insåg också på ett tidigt stadium möjligheterna med prefabricerade betongelement och Asplund drev under många år en fabrik i Mosås.
Sven Olof Asplund delade gärna med sig av sina kunskaper. De spreds genom flitigt artikelskrivande i tekniska tidskrifter. Han fann också tid att skriva en doktorsavhandling. Avhandlingen lades fram 1943 och den handlade naturligtvis om broar, hängbroar noga räknat. (Var det här han skrev om bron till Saltskär?)

Teknologie doktor Asplund blev inom kort ett aktat namn inom den akademiska världen, så det var knappast någon överraskning när han 1949 blev utnämnd till professor i brobyggnad vid Chalmers i Göteborg. Professor Asplund blev känd profil på Chalmers, inte minst för sina originella läroböcker. De var ofta skrivna på vers med eleganta, egenhändiga illustrationer. Efter några år inom brobyggnad bytte Asplund professorsstolen, till favoritämnet byggnadsstatik. Där blev han en pionjär för datoriserade beräkningar, på den tiden när en kapabel dator krävde ett helt rum för att få plats. Men Asplund blev helt fascinerad av den nya teknikens möjligheter. När Chalmers dröjde med att köpa in en dator i frontlinjen, köpte han den själv i stället. Några av de tidigare eleverna fick jobb som programmerare. Detta hände för nästan 50 år sen, när de allra flesta svenskar aldrig hört talas om datorer, än mindre hade sett någon.
I början av 1960-talet tog Sven Olof Asplund chansen att ge Göteborg en ny profil. Staden behövde en ny bro över Göta älv och vem var bättre lämpad att konstruera den? Det blev en hängbro av amerikansk typ, ett landmärke som vi idag känner som Älvsborgsbron. Konstruktion och utförande skedde genom Asplunds som han fortfarande ägde, åtminstone under större delen av jobbet. Men när bron invigdes 1966 hade Asplund sålt Asplunds. Han valde en ovanlig lösning för att ge firman bra för förutsättningar för framtiden. Asplunds togs över av sju anställda, vilket garanterade engagemang och minskade risken för att firman skulle köpas upp av något av de stora byggföretagen.

Med företaget sålt och med pensionen från Chalmers hägrade såg Sven Olof Asplund nya möjligheter. Inte golfbanan eller sommarvillan som många andra i hans situation. Nej, nu fanns det tid att på allvar tränga in i datavärldens mysterier, ett val få pensionärer skulle gjort. Men Asplund gjorde som han alltid gjort, tänkte framåt. Precis som företaget som bär hans namn.

Mera om Asplund

Länk till Chalmers om Asplund

Lämna ett svar