Historik


1879 Den avgörande idén till att bilda en roddklubb i Göteborg fick den unge engelske konsuln John Duff när han i juli 1879 träffat några engelsmän som var på besök i Göteborg. Rodd var på den tiden en mycket fin sport, ämnad åt den rikare delen av befolkningen och föreningstanken låg i tiden.Eftersom John Duff tyckte att rodden skulle vara ett komplement till gymnastiken startade han den 11 september 1879 en sektion inom Göteborgs Gymnastikförening, GöteborgsGymnastikförenings Roddklubb. Den 15 november 1879 kunde man i Göteborgs Handels- och sjöfartstidning läsa: ”Göteborgs Gymnastikförening har i dessa dagar bildat en roddklubb inom sig och på förberedande sammanträdet därför gått i författning om kapitals anskaffade båtar etc.”.Den första kapprodden i Göteborg anordnades på John Duffs förslag den 31 Augusti 1879 mellan tidigare nämnd engelsmän och olika kombinationslag sammansatta av gymnaster från Göteborgs Gymnastikförening.

bildat en roddklubb inom sig och på förberedande sammanträdet därför gått i författning om kapitals anskaffade båtar etc.”.Den första kapprodden i Göteborg anordnades på John Duffs förslag den 31 Augusti 1879 mellan tidigare nämnd engelsmän och olika kombinationslag sammansatta av gymnaster från Göteborgs Gymnastikförening.

1880 Detta år köpte den nybildade klubben sin första båt, en sexårad gigg från Hamburg.

1883 ägde den första egentliga långfärdsdsrodden rum och den varade i 14 dagar. Sträckan man tillryggalade var 565 kilometer. Bland de platser roddarna besökte var Strömstad, Västra Ed, Köpenhamn och Vänersborg. Färden ansågs ansträngande av deltagarna, men humöret hölls ändå alltid i topp.

Tävlingsmässigt var de första decennierna i GRF:s historia inte märkvärdiga. Man tävlade mest i gigg och loggboken talar om växlande framgångar och hårda dunster, främst mot lokalkunkurrenterna från Göteborgs Roddklubb. Segrar i gigg inregistrerade Föreningen på nytt år 1882, 1884, 1890 och 1899.

För att sätta fart på intresset och utriggarerodden beslöts 1893 att engagera en engelsk tränare, C.E. Stones, som under sommaren gjorde lovvärda ansträngningar för att bryta pajroddens dominans bland medlemmarna och först 1903 slog de smala utriggade båtarna igenom i Föreningen, då man vid en vattenidrottsfest mot all förmodan lyckades vinna över Göteborgs Roddklubb, vilket gav mersmak och resulterade i vinster också utanför Göteborgskretsen.

1905 inträffade någonting som var avgörande för GRF:s fortsatta leverne, nämligen utbrytningen ur Göteborgs Gymnastikförenings. Utbrytningen var nödvändig och var ett villkor för föreningens fortsatta leverne. Enligt stadgarna fick rekryteringen av nya medlemmar endast ske bland gymnaster vilket gick bra tills gymnastikintresset minskade i början på 1890-talet. Vid ett sammanträde den 14 juli 1905 beslöt man ändra namnet till Göteborgs Roddförening.

1907 Påbörjades bygget av klubbhus och båthus på ön Saltskär i Långedrag för en kostnad av 17 000 kronor. Det byggdes också en 80 meter lång hängbro från fastlandet till ön som står kvar än i dessa dagar. 1907 var också det år när det, inom föreningen, berömda Gabrielsonska laget började sitt segertåg. 1908 vann laget föreningens första SM-tecken genom tiderna. Samma lag tog genom åren sammanlagt 16 SM-titlar och representerade också Sverige vid de olympiska spelen i Stockholm 1912.1909 firades 30-årsjubileum med internationell regatta vid Långedrag. Medlemsantalet utgjorde detta år 163 aktiva och 55 passiva.

1910 tävlade föreningen för första gången utomlands, då Nordiska Mästerskapen avgjordes i Köpenhamn. Resultatet för Föreningens del blev en brons- och en guldmedalj.

1911 arrangerade föreningen en ny internationell regatta i Långedrag, där den segrad i fyra av de 12 loppen. Samma år vann GRF sin första seger i åtta på Göta Älv.

1914 inbjöd GRF till internationell regatta, men på grund av det oroliga världsläget deltog bara två andra klubbar.

1916 tävlades det inte så mycket p.g.a. kriget men två rejäla långturer företogs dock, båda till Oslo.

1917 gick det däremot bättre med regattaarengemangen då GRF stod som värd för de Svenska Mästerskapen och i samband med dessa också anordnade internationella tävlingar. Denna regatta anses vara en av de mest lyckade i Göteborgs historia, mycket på grund av den gynnsamma väderleken.

Pajrodd 2008

1919 fyllde GRF 40 år och detta firades med en jubileumsregatta. Regattan blev mycket lyckad och fem utländska klubbar deltog.
1919 var också ett olyckligt år i GRF:s historia eftersom några ungdomar bröt sig in i båthuset och förstörde det mesta av båtmaterialet. Trots detta var GRF mycket framgångsrik på tävlingsbanorna under 1920-talet

1929 firade GRF 50-årsjubileum på Palace hotel den 11 september 1929. Under föreningens 50 första år kunde man inregistrera 105 segrar på tävlingsbanorna, varav 14 SM och 13 DM.

1968 bildades Roddreggataföreningen Råda Sjö, i vilken ingår Göteborgs Roddförening samt Göteborgs-, Mölndals- och Kuungälvs Roddklubbar. Syftet är att främja roddsporten inom Göteborgskretsen genom att skapa och driva ett roddstaion i Rådasjön. Under säsongen deltog GRF i 13 regattor och gick segrande ur 8 av dessa.

1969 GRF fyller 90 år! Medlemsantalet detta år var 316 stycken, varav 151 aktiva. Föreningens seniorfyror visade hög klass detta år genom att vinna flera stora tävlingar bl a svenska mästerskapen. SM hölls detta år på Rådasjön och GRF arrangerade. Förutom tidigare nämnda segrar hemfördes också SM-tecknet i åtta tämligen överlägset. Åttan vann också Göta älvrodden detta år.

Jubileumet firades med pompa och ståt på restaurang Odd Fellow den 20 september. Bortåt 150 medlemmar var närvarande vid festen.

1970 Under våren stod GRF som värd för ett ungdomsläger på saltskär. Lägret besöktes av 35 juniorer från Göteborg med omnejd som skolades i den svåra roddkonsten. På programmet stod också bollspel samt pajrodd ut till någon ö, där det badades och grillades korv.
Glädjeämnet på tävlingsbanorna detta år var det så kallade ”Jannelaget” som i utriggad fyra junior stod i särklass i Sverige med bl.a. seger i JSM och landslagsuppdrag vid nordiska mästerskapen. Tävlingsresultaten detta år var över det hela taget mycket goda.
Kommunens snabbt expanderande småbåtshamn i GRF:s träningsvatten i Hinsholmskilen, då nöjesbåtarna blev för många och trafiken för stor för att det skulle kunna tränas ordentligt. Större delen av roddträningen under 70-talet fick därför förläggas till Rådasjön.

1971 Jannelaget fortsatte detta år sitt segertåg på tävlingsbanorna. Ett JSM-tecken samt 11 andra segrar hann detta suveräna lag vinna detta år. GRF:s seniortvåa var också framgångsrik detta år och vann SM samt 9 andra segrar och fick representera Sverige vid NM och EM. GRF vann detta år 25 segrar. En ny utriggad tvåa inköptes detta år, ”Wiggen”.

1972 Vid Ratzeburgregattan erövrade vår seniortvåa u. Föreningens första seger utanför norden. Lagt vann också div andra tävlingar i norden och Sverige.
Jannelaget rodde detta år i seniorklassen och vann 3 stora regattor.

1973 Döptes en nyinköpt plastsingel från Norge till ”Truten”. Även detta år var framgångsrikt för föreningen med bl.a. 2 SM-tecken och 3 DM-segrar. Jannelaget tävlade måttligt denna säsong p.g.a. värnplikt. Laget lyckades ändå vinna tre tävlingar.

Tävlingsåret gav 11 förstaplaceringar, 22 andra samt 13 tredjeplaceringar.

1974 En buss inköptes detta år, en 1961 års Scania Vabis. Bussen fyllde ett sort behov speciellt som billigt transportmedel för såväl båtar som roddare.

En supporterklubb bildades också detta år men fick aldrig någon större utbredning och lades ner några år Senare. Tävlingsåret blev ett kombinationernas år, där framförallt västsverige satsade på besättningar från olika klubbar i samma båtlag för att nå internationell klass. GRF nådde stora framgångar i kombinationslag detta år genom bl.a. en uppmärksammad seger vid Bosbaanregattan i Amsterdam i utriggad fyra senior. Största framgången detta år nådde den kombinerade lättviktsfyran som vid VM i Schweiz nådde en femteplats. Tävlingsåret blev också något av ett rekordår, då föreningens 22 roddare deltog i 122 finaler och hemförde 39 segrar.

1975 En ny generation juniorer slog igenom detta år genom att bl. a. Vinna JSM på Rådasjön i både åtta och fyra.

Vid VM i nottingham kom den svenska kombinationsåttan på en hedrande fjärdeplats, bara fyra sekunder efter segrande Västtyskland. I laget ingick Föreningens Jan Sjöstrand och Jan Andersson.

1976 Även detta år representerade Jan Sjöstrand och Jan Andersson Sverige i VM. Också denna gång i åtta. Laget rodde in på en sjätteplats i finalen. GRF:s Lars Ellegård satt med i åttan i junior-NM i Norge och slutade på en andraplacering. Samma åtta representerade Sverige vid junior-EM i Österrike.

1977 En ny dubbelsculler inköptes detta år och döptes till ”Berganden”. En väl upplagd rekryteringskampanj resulterade i att ett flertal ungdomar anslöt sig till Föreningen.

Tävlingsresultaten detta år var måttliga med en seger i DM singel lättvikt som största seger.

Tack vare bidrag från statens naturvårdsverk och Göteborg Fritid kunde omfattande renoveringar göras på Saltskär. Bl. a. ordnades en skivstångshall i klubbhuset, vilket gör det möjligt med vinterträning på ön.

1978 Under två av skolornas friluftsdagar kom inte mindre än 120 elever till Saltskär för att lära sig att ro.
Vid rådasjöregattan vann GRF dubbelsculler i seniorklassen. Motionslaget tävlade i ”Nordens Henley” i Trollhättan. Tävlingen var uppdelad i två sträckor, 500 meter och 1000 meter. Efter sammanräkning av loppen visade sig att GRF hade segrat med en marginal på enbart 5 hundradels sekund.

1979 fyllde GRF 100 år. Det firades med ett enormt jubileum som varade i flera månader och avslutades med en enorm jubelfest på Odd Fellow den 5 oktober.
Tävlingsmässigt gick det bra för GRF:s roddare detta år, i första hand juniorerna var mycket framgångsrika.
Vid Göta Alvrodden lyckades GRF knipa åt sig en 5:e plats i elitklassen. GRF:s roddare deltog detta år i 19 lopp, varvid man vann i 15 av dessa.
En medalj präglades till minne av jubileumsåret. Medaljen delades ut till deltagarna vid SM-tävlingarna på Rådasjön och Göta Älvrodden samt till festdeltagarna vid jubileumsfesten den 5 oktober.

1980 På grund av småbåtshamnens utbredning i Hinsholmskilen började antalet aktiva roddare sjunka mycket drastiskt. Trots idoga försök lyckades inte styrelsen och ledarna med att få ungdomarna att stanna kvar på Saltskär. De flesta av GRF:s lovande juniorer som i flera år varit mycket framgångsrika slutade i GRF och gick till andra klubbar detta år. Detta kan givetvis förklaras med det dåliga träningsvatten som föreningen besitter.

1981 Trots det dåliga träningsvattnet lyckades GRF:s ungdomskommité detta år rekrytera ett stort antal skolungdomar. Närapå 200 ungdomar kom ner till Saltskär detta år för att prova på en ny sport, några stannade kvar och tävlade med framgång under sommaren.

Bristen på ledare var dock ett stort problem.

1982 fortsatte ungdomarna att strömma till Saltskär. Detta år var också första gången sedan 1960 som flickor tävlade för GRF.

Ett svenskt mästerskap i singel kan räknas bland de 12 segrarna detta år.

1984 var ett år då mycken glädje blandades med stor sorg. GRF var framgångsrik på tävlingsbanorna detta år. GRF:s Johan Rippe representerade Sverige i en kombitinationsfyra u. i JNM som avgjordes i Norge. Fyran lyckades ro till sig en hedervärd silvermedalj.

Mot slutet av året kom två stycken chockbesked nästan samtidigt. Det första var att Johan Rippe hade beslutat sig för att lämna Föreningen till förmån för Mölndals RK. Kort därefter kom beskedet att den, inom GRF, mycket välkänd och omtyckta Arne Sterner avlidit 72 år gammal. Arne Sterner var aktiv inom föreningen ända fram till sin död och var känd som den som alltid lyckades hålla den höga kamratandan inom GRF vid liv.

1985 renoverades både klubbhus och båthus. Båthuset målades om från en mycket sliten blå färg till en vackert grön medan klubbhuset fick en helt ny fasad.

Tävlingsmässigt var året inte GRF:s mest framgångsrika, med några få deltagare i serierodden med blandat resultat. Men det goda humöret som är så typiskt för GRF hölls alltid uppe.

En roddskola anordnades veckorna efter skolornas avslutning och var mycket populär bland skolungdomarna, det skulle dock visa sig vara svårt att behålla dessa ungdomar på Saltskär, främst på grund av stor ledarbrist.

1986 Året började med att GRF:s gamla buss blev kraftigt vandaliserad och tvingades skickas till skrotning. En roddskola arrangerades även detta år och var mycket populär.

Detta år var början till slutet för GRF:s tävlingshistoria, alla GRF:s duktiga juniorer har gått över till andra klubbar, den enda tävlingen där GRF fanns med detta år var Göta Älvrodden i klassen Veteran Motion där GRF kom på sjätte plats.

GRF kommer under nästkommande år knappt ha någon verksamhet alls.

1995 Detta år började tillströmningen av ungdomar återigen komma igång på allvar. Under sommaren var det över 20 skojfriska ungdomar som var ute och rodde så gott som varje dag. Den nya generationens GRFare är dock inte särskilt intresserade av att tävla utan mest av att ha roligt i båtarna och att umgås.

Det tävlades dock en gång detta år, i roddmaskins-sm, där Peter Lundahl rodde hem en femte placering och Otto Bergström lyckades knipa en tioendeplacering.

GRF ordnade också ett träningsläger på hovfjället detta år tillsammans med Kungälv.

En julfest anordnades detta år som blev en stor succé.

1996 arrangerades för första gången ”GRF Water Festival”, en heldag ägnad åt vattnet. Dagen börjar med tävlingar där roddarna gör upp om den åtråvärda världsmästartiteln i GRF-femkamp. GRF-femkampen består av fyra grenar som är olika för varje år, gemensamt för dessa grenar är att de har någonting med vatten att göra. 1995 års världsmästare blev Niclas Andersson. Dagen avslutas med en hejdundrande fest i vattnets ära.

Även detta år arrangerades en julfest som blev en ännu större succé än året innan.

Efter stridigheter inom regattaföreningen Råda sjö beslöt GRF att detta år gå ur denna.

1997 Denna GRF:s 118:e säsong gjorde GRF sin entré in i IT-världen. Föreningen fick nämligen detta år sin egen hemsida på internet. Webmaster är Otto Bergström.

”GRF Water Festival” kommer återigen arrangeras den 12/4.

1999 Ny hemsida som uppdateras oftare. Webmaster Magnus Nilsson under de första månaderna sedan Marcus Kollbratt. Otto stod för den virtuella loggboken.
Roddföreningen tar steget mot en så bred profil som möjligt vad gäller roddutövandet och kompletterar nu med Färing även kallad fem- eller sex-mannafar. Med denna båt ställer ett lag upp i Älvrodden och tar andraplatsen. Pajrodd äger rum under sommaren och ett stort antal utrodder i inriggad fyra bland annat in i vallgraven i Göteborg.

Lämna ett svar