Flottens färd

Vi starta starx norr om Snäckesluss, sedan via Köpmanabro ut i Vänern ned till Trollhättan och Götakanal fram till Saltskär i Hinsholmkilen.  Resan tog 2 dygn med en övernattning i trollhättan den totala distansen  var 222 km .