Efter 1 nov försvinner sifferkoden till dörrar för klubb-båthus

Alla som har betalat brukaravgift får en låstagg-bricka-nyckel.

kontakta Alf Jakin 0736-222480 alt alf@jakin.se