Roddgäster på Saltskär 14-18 maj

Roddbesök från Dansk
Forening for Rosport tiden 14 – 18 maj

12 danska roddare som  bor och brukar klubbhuset samt lånar några av våra båtar.

Roddchef// Peter