Ansökan om medlemskap i GRF

Ansök om medlemskap.

Du måste registrera dig via Idrottonline för ansökan om  medlemskap:                                              Tryck här för att registrera dig via idrottonline

I början tillåter vi rodd i GRF´s båtar enbart i sällskap av erfaren roddare från GRF.
Alla roddare ansvarar för sin egen säkerhet vid rodd och förbinder sig att snarast meddela GRF uppkomna skador på material och båtar.  
Vi anordnar roddkurs i maj varje år. Gå även med i vår Facebookgrupp ” Göteborgs roddförening” så får du mera information om GRF.

 

Betala avgift till plussgiro: Pg 409 58-1             Medlemskap: 1000 kr